< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Magnus de la MOTTE

Född i Finland.
Från att ha varit volontär vid Livgardet, tjänat sig upp till sergeant, blev han 1716 2. löjt. vid S.R. och 1717-10-25 löjt. Han bevistade norska fälttåget 1718 och därunder Fredrikshalds belägring, samt deltog i striden vid Södra Stäket 1719.
Efter att hava avlägsnat sig från reg:tet erhöll han 1734 avsked, om vilket han s.å. begärt med kaptens karaktär. Han lämnade efter sig minnet av en “duktig och hurtig officer”, som hade kunnat brukas till mera.
Ägde Bond-Ekeby i Gåsinge socken i Södermanland.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

MOTTE

Förnamn

Karl Magnus de la

Född

1696-11-30

Grad

Löjtnant

Antagen

1716-08-28

Avsked

1734-04-29

Tjänsteår

17

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar