< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Kristian STIERNEFELT

Stiernefelt blev 1766 volontär vid S.R., där han 1769 befordrades till sergeant, blev s.å. livdrabant och 1770 fänrik vid S.R. samt kommenderad på galärerna, vilka förde prins Henrik av Preussen från Sverige till Åbo.
Han gjorde 1774 underlöjt:s tjänst vid reg:tets artilleri och erhöll 1776 undervisning i Stockholm i det nya exercisreglementet. I oktober det året befordrades han även till löjt. Han kallade sig före faderns adlande 1777 för Scheffel. Stiernefelt erhöll transport till Jämtlands reg:te.
Ägde Nässelsta i Gryts socken i Södermanland, men ändrade namnet till Stiärnhof.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

STIERNEFELT

Förnamn

Karl Kristian

Född

1752-11-30

Födelseort

Stockholm

Födelselän

A

Död

1820-02-08

Ålder

67

Dödsort

Stockholm

Dödslän

A

Grad

Löjtnant

Antagen

1766-04-04

Avsked

1777-05-13

Tjänsteår

11

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar