< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Johan von ESSEN

År 1769 blev von Essen volontär vid S.R., 1771-02-26 förare, 1773-10-18 sergeant samt 1781-07-16 adjut. År 1783 blev han examinerad av majoren friherre von Roxendorff, varvid han erhöll det vitsordet att bliva “hurtig officer” och att han “med connesans gjort besked för alt hvad honom under examen tillfrågats”.
1789-07-25 hade han blivit 1. adjut. och befordrades 1793-05-13 till stabslöjt.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ESSEN

Förnamn

Karl Johan von

Född

1765-09-01

Födelseort

Rosöga

Födelselän

D

Död

1795-10-01

Ålder

30

Dödsort

Dal, V. Vingåker

Dödslän

D

Grad

Löjtnant

Antagen

1769-08-12

Avsked

1795-10-01

Tjänsteår

26

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar