< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Jakob REHNSTRAHL

Efter att 1772 blivit volontär vid S.R., 1775 sergeant, 1776 stabsfänrik blev Rehnstrahl 1785 stabslöjt. År 1783 hade han examinerats av majoren friherre von Roxendorff, som funnit att han sedan sista mötet vinnlagt sig om de stycken honom tillhörde och att han i alla stycken givit nöjaktiga svar.
Han befordrades 1792-12-20 till stabskapten, var kommenderad på kungsvakt vid Gripsholm 1797 samt blev 1804-02-07 kapten och chef för Oppunda kompani.
I fälttåget i Västerbotten deltog han i striden vid Säfvar, där han erhöll en kontusion av en kula. Han deltog även i striden vid Ratan.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

REHNSTRAHL

Förnamn

Karl Jakob

Född

1763-10-19

Födelseort

Ekenäs, Blacksta Sn

Födelselän

D

Död

1816-12-20

Ålder

53

Dödsort

Arboga

Dödslän

U

Grad

Kapten

Antagen

1772-09-16

Avsked

1809-12-20

Tjänsteår

37

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar