< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Henrik von der OSTEN

von der Osten tjänade först som volontär vid överste von Fersens dragonreg:te, var 1718 19 år gammal och blev i början av 1716 sergeant vid S.R. Han hade 1718 tjänat 1 1/2 år, blev fänrik 1718-06-26 och bevistade fälttåget i Norge s.å. samt avled vid Västra Ed.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

OSTEN

Förnamn

Karl Henrik von der

Död

1718-12-26

Dödsort

Västra Ed

Grad

Fänrik

Avsked

1718-12-26

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar