< Tillbaka <
Info om knekten

Karl HEDERSKÖLD

Hedersköld kallas i september 1709 för fältvärvare vid S.R., där han s.å. blev fänrik, och bevistade som sådan slaget vid Hälsingborg samt befordrades 1710-09-26 till löjt. I slutet af året 1711 blev han kapten samt transporterades 1712 till Skånska ståndsdragonerna.
År 1719 hade han, hans fader och syskon blivit adlade med namnet Hedersköld, vilket då antogs i st. för namnet Höök, som de förut burit. År 1727 anhöll hans fader om lejdebrev för honom för att återvända från Norge, dit han med anledning av en “förlupen handel” med krigsfiskalen Lang synes hava begivit sig.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

HEDERSKÖLD

Förnamn

Karl

Född

1690-10-28

Död

1729-03-23

Ålder

38

Grad

Kapten

Avsked

1712-05-16

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar