< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Hannibal FRANKENBERG

Fältväbel vid ett av fördubblingskompanierna av S.R. och blev fänrik 1706-03-04 samt åter placerad på fördubblingen 1706-12-21. Han bevistade ryska kriget och finnes upptagen som 1.fänrik vid Väster Rekarne kompani och som stupad i slaget vid Poltava 1709-06-28 på den från Moskva till regementet hemsända och 1711-03-08 daterade specifikationen över reg:tets fångna officerare och underofficerare.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

FRANKENBERG

Förnamn

Karl Hannibal

Död

1709-06-28

Dödsort

Poltava

Dödsorsak

Stupad

Grad

Fänrik

Avsked

1709-06-28

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar