< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Gustav NYGREN

Efter att 1709 blivit fältväbel vid S.R., befordrades han till fänrik 1710, deltog i slaget vid Hälsingborg samt följde reg:tet 1711 till Pommern. År 1712 blev han 2. löjt. vid ett av reg:tets fördubblingskompanier och deltog i slaget vid Gadebusch.
Han blev tillfångatagen två gånger, förd till Ryssland och hemkom till Sverige 1722. År 1725 erhöll Nygren kaptens heder och rang räknat från 1722 för sina tjänster under kriget och långa fångenskap.
Han överflyttades till kaptensexspektans vid reg:tet 1725, fick tillstånd resa över till Livland samt erhöll avsked med majors karaktär.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

NYGREN

Förnamn

Karl Gustav

Född

1685-11-30

Födelselän

D

Grad

Kapten

Antagen

1709-10-31

Avsked

1729-04-16

Tjänsteår

19

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar