< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Gustav GRISSBACH

Grissbach blev 1679 gemen ryttare, tjänstgjorde och “steg i graderna” vid Dalreg:tet. Han deltog i slagen vid Narva, Riga och vid Holofzin 1708 och blev s.å. överstelöjt. vid S.R. Han hade under krigen sårats i ena ögat, ansiktet, ena ljumsken och ena benet. Efter slaget vid Poltava tillfångatogs han vid Dnjepr och fördes i fångenskap.
Hemkommen från fångenskapen i maj 1722 erhöll han överstes karaktär samt gjorde s.å. kontrakt med den under hans fångenskap till överstelöjt. befordrade H.J. von Essen, att de skulle uppbära vardera hälften av överstelöjtnantslönen, men att von Essen skulle bestrida tjänsten och Grissbach vara ansvarig därför.
Han avled 1728 och lämnade efter sig minnet att hava tjänst väl.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

GRISSBACH

Förnamn

Karl Gustav

Född

1663-08-25

Födelselän

C

Död

1728-01-04

Ålder

64

Grad

Överstelöjtnant

Antagen

1708-12-04

Avsked

1728-01-04

Tjänsteår

19

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar