< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Gustav FORSS

År 1792 blev han förare på e. stat vid S.R., 1793-09-18 fänrik och 1803-03-30 löjt. Forss befordrades 1809-02-09 till stabskapten, bevistade expeditionen till Västerbotten s.å. och deltog i striderna vid Säfvar och Ratan samt erhöll avsked 1811.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

FORSS

Förnamn

Karl Gustav

Född

1775-05-16

Födelseort

Stockholm

Födelselän

A

Grad

Kapten

Antagen

1792-11-15

Avsked

1811-04-30

Tjänsteår

18

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar