< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Gustav F HORN af RANTZIEN

Friherre Horn af Rantzien befordrades 1770 till stabsfänrik vid Kalmar reg:te och därifrån erhöll han 1771 transport till S.R. Han var s.å. kommenderad på skeppsdocksbyggnad i Karlskrona, fick fänriks indelning 1772 samt erhöll 1776 undervisning i Stockholm i det nya exercisreglementet.
Horn blev löjt. i reg:tet, var 1777 kommenderad på fästningsarbete i Kristianstad och blev 1779 kammarherre hos änkedrottningen.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

HORN af RANTZIEN

Förnamn

Karl Gustav F

Född

1751-01-28

Födelseort

Karlskrona

Födelselän

K

Död

1782-01-03

Ålder

30

Dödsort

Håtunaholm, Håtuna

Dödslän

C

Grad

Löjtnant

Antagen

1771-07-30

Avsked

1779-02-18

Tjänsteår

7

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar