< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Gottfried von DRACHSTEDT

År 1709 hade von Drachstedt erhållit avsked från reg:tet sachsar i svensk tjänst. S.å. blev han kaptenlöjt. vid S.R., kapten 1710-02-11 och bevistade slaget vid Hälsingborg samt befordrades till kapten och chef för Öster Rekarne kompani 1710-05-13.
Han deltog i fälttåget i Roslagen och kallas av reg:tschefen 1715 för “en erfaren och rätt dugtig officer” samt 1719 för en “god kapten”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

DRACHSTEDT

Förnamn

Karl Gottfried von

Född

1674-10-12

Födelseort

Magdeburg

Död

1732-12-26

Ålder

58

Grad

Kapten

Antagen

1709-10-07

Avsked

1722-06-26

Tjänsteår

12

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar