< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Fredrik von SCHOTING

Efter att 1737 blivit rustmästare vid S.R. och 1740 sergeant, blev von Schoting interimsfänrik. Han bevistade finska kriget från 1741 i september till dess slut och var 1743 kommenderad vid Dalupproret i Stockholm. År 1751 låg han kommenderad på fästningsarbete på Sveaborg, varifrån han återvände s.å. för att bevista riksdagen, blev 1753 stabslöjt. och var 1755 kommenderad på galärskjulsplanering i Stockholm.
Han erhöll fänriksindelning 1757 och bevistade pommerska kriget s.å., där han i september hade befälet över 200 man av Upplands och S.R. i belägringen av Grönsvärds skans framför Wolgast. I Altefehr låg han i garnison 1758 samt var kommenderad på pråmen “Hector” för att spärra inloppet vid Greifswald, lät vid Anklam med 50 man på dammen fälla bryggan och mottog stadsnycklarna, deltog i affären vid Jakobskog och var med vid Anklam, då tyska generalen Manteufel blev fången.
År 1758 hade han blivit löjt., 1761 stabskapten och 1762 reg:tskvartermästare.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SCHOTING

Förnamn

Karl Fredrik von

Född

1721-05-25

Födelseort

Vänga, Björnlunda Sn

Födelselän

D

Död

1778-02-13

Ålder

56

Dödsort

Dalby, Bettna Sn

Dödslän

D

Grad

Kapten

Antagen

1737-01-10

Avsked

1772-05-06

Tjänsteår

35

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar