< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Fredrik STIERNEROOS

Stierneroos förvärvade sig kunskaper i de till fortifikationen och militära arkitekturen hörande vetenskaper.
Han blev 1742 2. löjt. vid S.R., kapten och chef för Väster Rekarne kompani 1748-05-17 och var 1751, 1752 och 1753 kommenderad på fästningsarbete på Sveaborg, där han var kommendant och platsmajor. År 1757, 1758, 1759 och 1760 förrättade han majorssysslan vid reg:tet, avreste till Pommern, sedan han 1761 blivit 2. major med kaptens indelning, och förde där befälet över reg:tet till dess hemkomst 1762. År 1761 hade han blivit 1. major med kaptens indelning och blev 1770 överstelöjt. vid Jönköpings reg:te.
I brev av 1778-10-09 till honom från generallöjt. friherre von Siegroth omtalar den senare utarbetandet av en historia över reg:tet och fortsätter vidare: “Detta arbete utbeder jag mig att få tillita och uppdraga Tit. som själf är kännare af en stor del, hälst hvad i senare tider förelupit. Och hoppas jag att Tit. för egen och regementets heder, sig detsamma ej undandrager; därmed brådskar intet utan kan ske efter tid och bekvämlighet, samt för egen ro skull.”

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

STIERNEROOS

Förnamn

Karl Fredrik

Född

1722-02-11

Död

1787-12-29

Ålder

65

Dödsort

St. Lundby, Selaön

Dödslän

D

Grad

Major

Antagen

1742-06-23

Avsked

1770-04-04

Tjänsteår

27

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar