< Tillbaka <
Info om knekten

Karl de MARÉ

Hade tjänst i Holland och var 1694 ryttare vid Östgöta kavallerireg:te samt 1697 furir vid överste Gustav Makeléers reg:te i Göteborg eller Svenska livreg:tet till fot. Han blev fänrilk vid Östgöta- och Södermanlands tremänningereg:te 1700-12–25 samt blev därifrån fänrik vid S.R. 1703-04-02 och löjt. 1704-08-05 med rang från 1704-02-02. Regementschefen tilldelade honom det vitsordet att vara en “stilla och from karl”. År 1705-03-29 blev han livdrabant.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

MARÉ

Förnamn

Karl de

Död

1709-06-28

Dödsort

Poltava

Dödsorsak

Stupad

Grad

Löjtnant

Antagen

1700-12-25

Avsked

1709-06-28

Tjänsteår

8

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar