< Tillbaka <
Info om knekten

Karl COLLING

Efter att 1709 i september (december) blivit furir vid S.R.och 1710-02-15 förare därstädes, bevistade han s.å. slaget vid Hälsingborg, där han blev skjuten i ena foten.
Colling blev sedermera 1713 i maj fången av danskarna, men återkom ur fångenskapen 1714 i slutet av mars. År 1715 ansåg översten honom som en “villig och flitig” officer samt som “ett skickligt subjekt tilll en braf officer”, med blev, sedan han 1716-08-19 erhållit konfirmation på fänriksutnämningen, redan 1718-08-10 struken ur rullorna vid generalmönstringen s.d. såsom varande oduglig som officer och erhöll 1719 avsked med tillstånd att resa utrikes.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

COLLING

Förnamn

Karl

Födelselän

D

Grad

Fänrik

Antagen

1708-11-30

Avsked

1719-05-06

Tjänsteår

10

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar