< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Alexander MONTAN

Montan blev volontär 1703 och tjänstgjorde sedan som mönsterskrivare och underofficer vid åtskilliga arméer till 1711. Han blev sekundfänrik vid S.R. 1711, löjt. vid lantmilisen och enrolleringen på Dal 1712.
Han bodde 1731-12-04 i Finland och levde 1735.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

MONTAN

Förnamn

Karl Alexander

Grad

Fänrik

Antagen

1711-10-24

Avsked

1712-04-11

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar