< Tillbaka <
Info om knekten

K G MARCKS von WÜRTENBERG

Karl Gustav Marcks von Würtenberg blev 1776 volontär vid S.R., där han 1778 befordrades till rustmästare, s.å. till fänrik med rotelön samt 1782 till stabsfänrik med förareindelning. År 1783 examinerades han av majoren friherre von Roxendorff, som gav honom det vitsordet, att han “sedan sista mötet så vinnlagt sig om de stycken honom tillhöra, att han i alla mål gifvit nöjaktiga svar”.
Han deltog i kriget 1788-1790 varunder han i slutet av 1789 blev kompanibefälhavare samt deltog i striden vid Keltis baracker. Han blev löjt. i reg:tet 1793, stabslöjt. med fänriks indelning 1795-12-20, var 1801 kommenderad på skärgårdsflottan i Karlskrona och erhöll avsked 1803.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

MARCKS von WÜRTENBERG

Förnamn

K G

Född

1765-03-01

Födelseort

Steinhagen, Pommern

Död

1836-12-04

Ålder

71

Dödsort

V. Vingåkers Sn

Dödslän

D

Grad

Löjtnant

Antagen

1776-06-30

Avsked

1803-03-30

Tjänsteår

26

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar