< Tillbaka <
Info om knekten

Julius HVASSER

År 1734 i augusti blev Hvasser volontär vid överste Horns värvade reg:te, 1738 mönsterskrivare och 1740 förare vid samma reg:te. Han befordrades 1741 till sergeant med indelning vid S.R., 1742 till fältväbel och 1743 till interimsfänrik, bevistade finska kriget och deltog i sjöstriden vid Korpo ström 1743 samt var s.å. kommenderad vid Dalupproret.
Hvasser var 1751, 1752 och 1753 kommenderad på fästningsarbete på Sveaborg, men beordrades 1752 till tjänstgöring till Sverige. Han blev stabslöjt. 1757, låg 1758 och 1759 på vakthållning i Karlskrona, erhöll fänriks indelning 1758 samt fick det vitsordet att vara “skicklig och habil”. År 1760 kommenderades han till pommerska kriget, vilket han bevistade till dess slut, och gjorde därunder reg:tskvartermästaretjänst, erhöll s.å. löjt:s indelning samt anhöll 1763 i början av året om avsked med pension för sitt sjukliga tillstånd, som sommaren 1762 gjort honom oförmögen att tillbörligen förrätta sin syssla. Avskedet beviljades i december, men pension erhöll han först 1770.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

HVASSER

Förnamn

Julius

Född

1720-11-30

Död

1789-03-13

Ålder

68

Dödsort

Foss Sn

Grad

Löjtnant

Antagen

1741-11-18

Avsked

1763-12-08

Tjänsteår

22

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar