< Tillbaka <
Info om knekten

Josef ORELL

Orell hade efter “vederbörandes order” oindelt lön vid S.R. 1719 och var då löjt. därstädes.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ORELL

Förnamn

Josef

Grad

Löjtnant

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar