< Tillbaka <
Info om knekten

Jonas Petter ÖHMAN

Öhman blev musketerare vid Livgardet 1707, korpral 1709, var 1710 sedan i maj kommenderad med kapten Fleming till Riga och blev i november 2. förare. År 1712 befordrades han till fänrik vid Östgöta och Södermanlands tremänningsreg:te till fot och blev vid reg:tets upplösning s.å. fänrik vid S.R.
Öhman ansågs vara “död eller fången på sjöexpeditionen den 27. juli 1720”, men återkom i december 1721. Vid reg:tets reducering uppfördes han till löj:ts indelning vid det reg:te, som var avsett att uppsättas i Nyslotts och Kymmenegårds län, med då detta reg:te ej kom till stånd, anhöll han få samma indelning vid den dragonskvadron, vilken i stället där skulle uppsättas, men blev, liksom de officerare som skulle placerats på infanteriet, satt på exspektansstat, från vilken han tog svsked 1725, och föll därpå i “hufvudsvaghet”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ÖHMAN

Förnamn

Jonas Petter

Patronymik

Jonasson

Födelseort

Stockholm

Födelselän

A

Grad

Löjtnant

Antagen

1712-08-06

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar