< Tillbaka <
Info om knekten

Jonas EHNBOM

Efter att hava kommit i tjänst 1700, blev han fältväbel vid S.R. och 1705-06-06 fänrik vid ett av reg:tets fördubblingskompanier samt deltog i polska kriget och därunder i slaget vid Fraustadt 1706. Han befordrades 1709-04-13 till 2. löjt., bevistade slaget vid Poltava och blev fången vid Djnepr, varefter han fördes till Moskva och Tobolsk och där han vistades 1713 och 1718. Hemkommen från fångenskapen 1722 placerades han på Jämtlands inf.-reg:te.
Ehnbom, som var skjuten “tvärt igenom utan skada”, levde i mars 1731, men var död 1743-07-18.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

EHNBOM

Förnamn

Jonas

Född

1679-11-30

Födelselän

D

Grad

Löjtnant

Antagen

1704-02-02

Avsked

1723-10-16

Tjänsteår

19

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar