< Tillbaka <
Info om knekten

Jokum Wulf von SCHWERING

Värvades till rustmästare vid S.R. 1674-05-09, blev furir 1676, fänrik efter 1676-11-09 samt bevistade danska kriget, varunder han 1678 var komm. i Bohus fästning.
Han blev löjt. vid Skaraborgs reg:te före 1678-09-23 samt låg 1700-01-02 i Stralsund, varest han avled.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SCHWERING

Förnamn

Jokum Wulf von

Död

1700-04-12

Grad

Fänrik

Antagen

1674-05-09

Avsked

1677-11-30

Tjänsteår

3

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar