< Tillbaka <
Info om knekten

Johan Wentzell ROTKIRCH

Efter att hava varit page vid hovet, blev han volontär vid Livgardet och 1716 furir därstädes. År 1718 blev Rotkirch löjt. vid S.R. samt bevistade norska fälttåget s.å. och deltog därunder i Fredrikshalds belägring, där han sårades svårt i högra axeln.
Året därpå närvar han i striden vid Södra Stäket. Af sina vid Fredrikshalds erhållna svåra blessyrer var han så försvagad, att han ej längre kunde tjänstgöra, i följd varav han 1721 erhöll avsked. År 1738 erhöll han dubbelt löjt:s underhåll med kaptens karaktär och hade förut haft 100 daler silvermynt i underhåll.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ROTKIRCH

Förnamn

Johan Wentzell

Född

1699-04-27

Födelseort

Dorpat

Död

1758-02-17

Ålder

58

Dödsort

Stensböle, Borgå

Grad

Löjtnant

Antagen

1718-06-26

Avsked

1721-02-18

Tjänsteår

2

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar