< Tillbaka <
Info om knekten

Johan Vilhelm RIDDERBOLL

År 1735 blev han volontär vid Livreg:tet, 1738 förare vid S.R. och 1739 sergeant. Han bevistade finska kriget 1741 till dess slut och blev illa sårad i striden vid Willmanstrand och blev s.å. interimsfänrik. Ridderboll erhöll fänriksindelning, blev löjt. 1748 och 1757 stabskapten.
Han erhöll reg:tskvartermästareindelning 1761, befordrades till kapten och chef för Oppunda kompani s.å. och tranporterades 1766 till chef för Nyköpings kompani.
Generallöjt. friherre von Siegroth som chef för S.R. anmodade honom i brev av 1778 biträda författandet av reg:tets historia och att sända alla upplysningar till överste Stierneroos på Gäddeholm. Han testamenterade 1782 166 riksdaler och 32 skillingar specie till reg:tets militärakademi.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

RIDDERBOLL

Förnamn

Johan Vilhelm

Född

1721-01-12

Födelseort

Malma, Ludgo Sn

Födelselän

D

Död

1796-08-03

Ålder

75

Dödsort

Norrköping

Dödslän

E

Grad

Kapten

Antagen

1738-05-30

Avsked

1771-06-05

Tjänsteår

33

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar