< Tillbaka <
Info om knekten

Johan THUN

Bliven förare vid S.R. 1717, befordrades Thun 1718-04-18 till sergeant och s.å. till fänrik. Han bevistade fälttåget i Norge och därunder belägringen av Fredrikshald samt deltog 1719 i striden vid Södra Stäket och var i mars 1720 permitterad till Stockholm. Till exspektanslön flyttades han 1722 i juni (och blev sedermera 1728 anställd vid Fortifikationen?).

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

THUN

Förnamn

Johan

Född

1695-11-30

Födelseort

Stockholm

Födelselän

A

Grad

Fänrik

Antagen

1717-01-01

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar