< Tillbaka <
Info om knekten

Johan Olof TALLBERG

Tallberg blev 1764 volontär vid Upplands reg:te och 1770 sergeant vid Jämtlands dragoner, blev han 1772 förare vid S.R., s.å. sergeant och 1773 fältväbel. Han var 1777 kommenderad på fästningsbyggnad i Kristianstad och blev 1782 bataljonsadjut. vid I. bataljonen.
Under 1788-1790 års krig deltog han i landstigningen vid Fredrikshamn 1788 och i reträtten från Liikala 1789 samt blev s.å. fänrik. För att exercera reg:tets rekryter i Sveaborg ditkommenderades han s.å. och återkom med dem till reg:tet i november, varefter han blev kompanibefälhavare. Han bevistade striden vid Keltis baracker 1790, där han förde reg:tets ena fana. År 1799 befordrades han till löjt. i armén.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

TALLBERG

Förnamn

Johan Olof

Född

1740-02-25

Död

1801-08-23

Ålder

61

Grad

Fänrik

Antagen

1772-07-08

Avsked

1801-08-23

Tjänsteår

29

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar