< Tillbaka <
Info om knekten

Johan Mauritz FITINGHOFF

Efter att hava blivit furir vid Livgardet 1680 i februari, befordrades han till fänrik vid S.R. s.å. och till löjt. 1682-07-01.
På den i Bettna kyrka uppsatta Fitinghoffska vapenskölden kallas han för “Troo-Tjenare och Wälbestälte Leutenant under Infanterie av Södermanlands Regemente Wälborne Johan Mauritz von Vitinghoff, Herre till Broby, Djulö och Wegersbergh”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

FITINGHOFF

Förnamn

Johan Mauritz

Född

1661-07-01

Födelseort

Broby, Bettna Sn

Födelselän

D

Död

1690-08-06

Ålder

29

Dödsort

Stockholm

Dödslän

A

Grad

Löjtnant

Antagen

1680-08-18

Avsked

1690-08-06

Tjänsteår

9

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar