< Tillbaka <
Info om knekten

Johan LYBKE

År 1706 i september blev han volontär i Stralsund samt 1709 underofficer vid K. M:ts värvade livreg:te till fot. Han bevistade slaget vid Gadebusch 1712 samt tillfångatogs vid Tönningen 1713, vilket år han blev 2. löjt. vid S.R., men erhöll på grund av fångenskapen ej fullmakt förrän 1715-07-16.
Han erhöll fältväbelsindelning 1723 och ansågs af reg:tschefen vara en “skicklig och god officer”, som förstod “sin tjänst”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

LYBKE

Förnamn

Johan

Född

1685-11-30

Död

1724-07-02

Ålder

38

Grad

Löjtnant

Antagen

1712-11-30

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar