< Tillbaka <
Info om knekten

Johan KUHLHIELM

Började tjäna i Pommern som volontär vid S.R. 1665 i mars, blev förare s.å., sergeant 1668 i maj samt var i början av juni 1670 komm. i Malmö och kallades då Kulinius. I medlet av 1670-talet var han komm. i Tyskland och låg bland annat i garnison i Demmin och Anklam och benämndes då Kiuling och Kiulinus. Efter att 1675-03-02 blivit fänrik bevistade han 1676 belägringen av Anklam samt var med i “generalstormen”, utfall och kommenderingar ävensom”accordsslutet”, varefter garnisonen översändes till Sverige.
Kuhlhielm bevistade belägringen av Hälsingborg, efter vilken han komm. att leverera proviant i nämnda stad, men blev, då han sedan skulle begiva sig till reg:tet, tillfångatagen jämte ryttmästaren “Spellhammars” parti och förd till Danmark. År 1677-01-24 befordrades han till kaptenlöjt., återkom efter 1/2 år till reg:tet, som då låg i Halmstad och kallades nämnda år Kiulman samt var 1678 komm. på flottan, vilken han lämnade i Karlshamn för att med sitt manskap upprätthålla förbindelserna med Sverige. Han blev kapten och kompanichef (Nyköpings kompani) 1679-03-08 och hade under kriget bevistat en del skärmytslingar med snapphanare samt belägringen av Uddevalla skans.
Han adlades med namnet Kuhlhielm 1695-07-24, introducerades 1697 och var omkring 1700 komm. i Wolgast, varefter han bevistade polska kriget samt deltog i slaget vid Fraustadt 1706, före vilket han blev major 1705-12-26 och efter vilket han fick konfirmationsfullmakt 1706-10-09.
Kuhlhielm arrenderade Landshammar i Spelviks socken i Södermanland, där han bodde på 1680alet.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

KUHLHIELM

Förnamn

Johan

Patronymik

Eriksson

Död

1708-11-28

Dödsort

Protziuck, Ukrajna

Grad

Major

Antagen

1665-02-28

Avsked

1708-11-28

Tjänsteår

43

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar