< Tillbaka <
Info om knekten

Johan Kristoffer WEDEMAN

Wedeman (Wejdman, Weideman) som 1706 blev volontär vid S.R. bevistade polska kriget och deltog därunder i slaget vid Fraustadt samt befordrades 1707 till fältväbel, i mars 1708 till adjut. och s.å. till 2. fänrik. Han bevistade ryska kriget och därunder slaget vid Poltava 1709, varefter han blev fången vid Dnjepr.
Han hemkom från fångenskapen 1723, erhöll fänriksindelning s.å. samt löjt:sindelning 1733. År 1739 var han kommenderad till Finland och tillfångatogs vid Willmanstrand 1741 där han fick två kontusioner samt blev kaptenlöjt. År 1747 befordrades han till kapten och chef för Oppunda kompani.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

WEDEMAN

Förnamn

Johan Kristoffer

Född

1691-11-30

Födelseort

Mecklenburg

Död

1756-11-12

Ålder

64

Grad

Kapten

Antagen

1705-11-30

Avsked

1756-11-12

Tjänsteår

50

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar