< Tillbaka <
Info om knekten

Johan Karlsson PRINTZENSKÖLD

År 1736 blev han volontär vid Zanderska reg:tet, fältväbel och 1743 fänrik. Han bevistade som flygeladjut. hos generallöjt. Didron bohuslänska fälttåget 1743, blev löjt. 1747 samt kapten och chef för Nyköpings kompani av S.R. 1749.
Från pommerska kriget var han hemkommenderad för sjukdom till Sverige 1758. Reg:tschefen erhöll 1759 ett brev, i vilket han anbefalldes beordra Printzensköld, att genast begiva sig tillbaka till armén i Pommern, om han ej med läkarattest kunde bevisa, att hans sjukdom utgjorde hinder därför.
Printzensköld hade dock redan året förut drunknat på svag is.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

PRINTZENSKÖLD

Förnamn

Johan Karlsson

Född

1720-01-26

Död

1758-12-18

Ålder

38

Dödsort

Aspenäs, Malexander

Dödslän

E

Grad

Kapten

Antagen

1749-06-12

Avsked

1758-12-18

Tjänsteår

9

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar