< Tillbaka <
Info om knekten

Johan Karl KUHLHIELM

Vid S.R. blev Kuhlhielm förare 1713 i mars, sekundfänrik 1718-09-13 och bevistade belägringen av Spånvikens skans och Fredrikshald s.å.
Efter att hava deltagit i striden vid Södra Stäket 1719, erhöll han interimsavsked s.å. samt fick 1727 fänriksexspektanslös vid S.R. med 25 plåtar om året. Han förkovrade sig, begärde 1739 få bliva kommenderad till Finland, deltog i finska kriget samt därunder i striden vid Willmanstrand och framryckningen mot Viborg 1741. Hann hade dessförinnan 1740 erhållit fänriks indelning och blev 1741 interimslöjt., varpå han erhöll konfirmation 1742. År 1743 var han kommenderad med reg:tet till Stockholm vid arbete, på läger, på Ladugårdsgärde och befordrades till interimsreg:tskvartermästare med löjt:s indelning s.å.
Kuhlhielm hade under pommerska kriget 1759-02-23 blivit 1. kapten och chef för Nyköpings kompani samt 1762 kommenderad till den ständiga krigsrätten i Stralsund.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

KUHLHIELM

Förnamn

Johan Karl

Född

1697-07-11

Födelseort

Danby, Björkviks Sn

Födelselän

D

Död

1778-09-29

Ålder

81

Dödsort

Eskilstuna

Dödslän

D

Grad

Kapten

Avsked

1765-02-28

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar