< Tillbaka <
Info om knekten

Johan Henrik NAUCKHOFF

Född i Estland.
Efter att som volontär kommit i tjänst 1702, blev han fänrik s.å. och löjt. 1704. Han var kommenderad till Lithauen och Wilna. I slaget vid Ljesna 1708 sårades han i vänstra foten, var s.å. med vid floden Desna och sårades genom vänstra armen i slaget vid Poltva 1709 samt blev fången och förd till Saranski. Efter fredsslutet återkom han 1722 till Stockholm och erhöll kaptens karaktär samt vid 1723 års placering kaptensexspektanslön vid S.R. men fick 1725 löjt:s indelning.
År 1740 erhöll han reg:tskvartermästareindelningen och bevistade striden vid Willmanstrand 1741, där han blev skjuten genom högra benet samt tillfångatagen. Då de fångna officerarna efter fredsslutet gjorde avskedsuppvaktning hos ryska kejsarinnan begåvades han med en spatservärja med silverfäste.
Till Stockholm återkom Nauckhoff 1743, blev kapten och chef för Öster Rekarne kompani 1749-02-13 och erhöll s.å. avsked med majors karaktär samt hade 1755 dubbelt underhåll.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

NAUCKHOFF

Förnamn

Johan Henrik

Född

1688-01-23

Död

1757-08-17

Ålder

69

Grad

Kapten

Antagen

1722-11-30

Avsked

1749-12-29

Tjänsteår

27

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar