< Tillbaka <
Info om knekten

Johan Georg STERNLEUW

Efter att hava idkat studier och företagit resor, blev Sternleuw 1710 auditör vid greve Karl Lewenhaupts bataljon i Stade. Vid belägringen av Stade 1712 blev han fången av danskarna men lyckades sedermera fly från Lübeck till Sverige, där han 1714 blev 2. löjt. vid S.R. Med detta deltog han i fälttåget i Roslagen, kallades 1715 för en “habil officer” samt bevistade fälttåget i Norge 1716, där han sårades svårt och blev fången, men kort därefter utväxlad.
Sternleuw, som hette Hoffman innan han adlades, vilket ägde rum 1719-10-10, som belöning för hans hurtighet och oförskräckthet i striden vid Södra Stäket, blev 1717 interimsreg:tskvartermästare och 1718 2. kapten. Han introducerades på svenska riddarhuset 1720, erhöll löjt:s indelning 1721 samt överfördes till kaptensexspektanslön vid reg:tet 1723 och kom i åtnjutande därav i februari, men erhöll 1728 löjt:ts indelning.
I följd av att han avlägsnat sig från reg:tet och ej på order där inställt sig, blev han 1729-10-09 skild från tjänsten. Som han ej själv hade varit orsaken till sitt uteblivande, anhöll chefen om avsked för honom, vilket beviljades 1731.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

STERNLEUW

Förnamn

Johan Georg

Född

1689-11-30

Födelseort

Stockholm

Födelselän

A

Död

1737-11-30

Ålder

48

Dödsort

Oczakow, Ryssland

Grad

Kapten

Antagen

1714-06-22

Avsked

1731-12-04

Tjänsteår

17

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar