< Tillbaka <
Info om knekten

Johan G von SILBERANCKER

År 1729-11-25 blev han rustmästare vid S.R., 1733 förare samt 1740 interimsförare vid kommenderingen till Finland, där han 1741 tjänstgjorde som fältväbel samt adjut. och utnämndes till fältväbel s.å. Han var en “habil och skicklig” officer, befordrades till interimsfänrik 1743-05-07 och var kommenderad på galärerna till Karlskrona med en del av reg:tet, som avgick med anledning av befarat krig med Danmark.
Silberancker blev 1751 kommenderad på fästningsarbete på Sveaborg samt anhöll 1754 i följd av sin sjukdom och tryckande “tillstånd” om avsked efter 25 års krigstjänst samt om ett litet årligt understöd “vid årens och bräcklighetenas tilltagande”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SILBERANCKER

Förnamn

Johan G von

Grad

Fältväbel

Avsked

1754-07-11

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar