< Tillbaka <
Info om knekten

Johan Fredrik RIDDERHJERTA

År 1748 blev han volontär vid S.R., 1755 förare och bevistade pommerska kriget 1757 till dess slut. Ridderhjerta blev sergeant 1759, konstituerad fänrik 1760 och erhöll konfirmationsfullmakt därpå 1763. Han transporterades till livdrabant i november s.å.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

RIDDERHJERTA

Förnamn

Johan Fredrik

Född

1737-12-06

Död

1822-01-15

Ålder

84

Dödsort

Eskilstuna

Dödslän

D

Grad

Fänrik

Antagen

1747-11-30

Avsked

1766-11-13

Tjänsteår

18

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar