< Tillbaka <
Info om knekten

Johan Fredrik LUNDGREN

Efter att hava blivit volontär utan lön vid S.R. 1772 och furir med rotelön 1774, blev Lundgren s.å. befalld till tjänstgöring vid reg:tets art. År 1776 erhöll han furirs indelning, blev 1780 förare med nämnda indelning, 1784 styckjunkare vid reg:tets art. med furirs lön.
Under 1788-1790 års krig, där han var tjänstgörande på nämnda art., deltog han i landstigningen vid Fredrikshamn 1788-08-03, i träffningen vid Värälä 1789, försvarade med två kanoner ställningen vid Hirvikoski de första dagarna i maj 1790 och deltog i striden vid Keltis baracker. För vid sistnämnda strid visad tapperhet erhöll han av konungen en hedersvärja.
Lundgren, som 1789 blivit underlöjt. vid reg:tets art., blev 1796 löjt. i armén. Vid 1797 års generalmönstring erhöll han lovord för sin tjänstgöring vid reg:tets art., fick 1802 fänriks lön och blev 1803-03-09 kapten i reg:tet. Han förde reg:tsbefälet hemma i landet under en del av 1808-1809 års krig och erhöll 1808 löj:ts lön samt avled 1812 och begrofs å Gryts kyrkogård.
Ägde Fastmyra i Gryts socken i Södermanland.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

LUNDGREN

Förnamn

Johan Fredrik

Född

1751-02-07

Födelseort

Valla, Bogsta Sn

Födelselän

D

Död

1812-01-22

Ålder

60

Grad

Kapten

Antagen

1772-11-30

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar