< Tillbaka <
Info om knekten

Johan EKFELT

Efter att hava studerat i Uppsala, blev han 1709 rustmästare vid S.R., där han sedermera befordrades till furir, förare och sergeant. Han bevistade slaget vid Hälsingborg 1710, följde reg:tet till Pommern, deltog i Stralsunds belägring, blev 2. fältväbel 1712 i maj och 1. fältväbel i oktober s.å. Efter att hava deltagit i slaget vid Gadebusch s.å., blev han fänrik 1713-03-19 samt s.å. fången vid Tönningen, varefter han fördes till Danmark, varifrån han flydde 1714 till Sverige och bevistade fälttågen i Roslagen. S.å. erhöll han tillstånd kalla sig Ek(e)felt och hade förut hetat Ekebohm.
Ekfelt, som 1715 av reg:tschefen ansågs vara “förtjänt att konserveras”, erhöll 1717-04-04 konfirmation på fänriksfullmakten, utnämndes i oktober s.å. till löjt. samt 1718-06-26 till regts:kvartermästare och förklarades kunna “brukas till mera”, med sjuknade under norska fälttåget så att han ej kunde tjänstgöra.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

EKFELT

Förnamn

Johan

Född

1693-12-06

Födelseort

Stockholm

Födelselän

A

Död

1726-02-14

Ålder

32

Grad

Kvartermästare

Antagen

1709-12-22

Avsked

1720-09-03

Tjänsteår

10

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar