< Tillbaka <
Info om knekten

Johan Didrik von KÖHLER

År 1702 blev friherre von Köhler volontär vid Västgöta tremänningsreg:te till fot. Han bevistade bl a svenska fälttågen 1715 och 1716 samt deltog i träffningen vid Lucke Hölands prästgård 1716 och åtskilliga andra “rencontrar och partier” såsom vid Björås skans, där han med 30 man slog en dansk kapten med 100 dragoner.
Han blev 1747 överstelöjt. vid Kronobergs reg:te och chef för Ljungby kompani, utnämndes 1757 till överstelöjt. vid S.R., med vilket han följde till Pommern s.å. och blev överste i armén, låg 1758 i garnison i Altefehr samt avled i Pommern.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

KÖHLER

Förnamn

Johan Didrik von

Född

1692-11-30

Död

1758-05-06

Ålder

65

Grad

Överstelöjtnant

Antagen

1757-01-21

Avsked

1758-05-06

Tjänsteår

1

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar