< Tillbaka <
Info om knekten

Johan Didrik GARDTMAN

Enl. Knutsby sockens födelse- och dopbok var Gardtman född 1714-06-14.
Innan han inträdde i krigstjänst, idkade han åtta års studier i Uppsala, där han ägnade sig åt matematiska vetenskaperna samt “architectura civili et militari” och förstod fortifikation och artilleri. Han erhöll fänriks indelning vid S.R. 1742-08-06.
Han fick 1745 konungens av Frankrike fullmakt att vara “Capitaine reformé” vid franska kåren i Göteborg.
Vid kommendering på fästningsarbete i Lovisa antog han mot reg:tschefens order och utan hans vetskap syssla som uppsyningsman vid fästningsbyggnaden i nämnda stad och eftersatte reg:tskvartermästaresysslan. Det var visseligen blott vid en byggnad för fortifikationsofficerare, men det var tjänstefel i alla händelser. Därför och för flera förseelser inom kompaniet samt för missfirmelse mot reg:tschefen och major Du Riets skulle han undergå straff efter krigslagarna och blev 1757 åtalad för generalkrigsrätten.
Han blev kapten och chef för Väster Rekarne kompani 1761-11-20, blev 1770 R.S.O., 1777 major i armén, erhöll 1780-03-15 avsked.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

GARDTMAN

Förnamn

Johan Didrik

Född

1712-11-18

Död

1793-12-30

Ålder

81

Dödsort

Ryningsberg

Dödslän

D

Grad

Kapten

Antagen

1742-08-06

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar