< Tillbaka <
Info om knekten

Johan BLOM

Johan Blom är efter Höglofliga Kongl. Svea Hofrättens utslag av den 11/11 1745 för sitt begångna brott vorden avstraffad med 40 par spö och till Calmare Slott avförd för att där arbeta uti 3ne år. Sedermera har Kongl. Maj:ts och Riksens Höglofliga KrigsCollegium, uppå Herr Överstens Memorial, i anledning av Rotens begäran, under den 17/2 1746 lämnat till svar, att denne Blom, i anseende till sin vederstyggeliga gärning, intet avsked förtjänar, utan anmodas Herr Översten att honom av Rullan utstryka låta.

Torp

Torpnummer

0848

Rote

Gredby

Rotegård 1

Gredby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Gredby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Swahlinge

Mantal 3

1/2

Rivet

X

Socken

Sockennamn

Fors - Eskilstuna

Härads ID

9

Antal Rotar

10

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Kompani

Kompaninamn

Väster Rekarne kompani

Kompaninamn kort

7. Komp

Information

Torp

848

Efternamn

BLOM

Förnamn

Johan

Patronymik

Ericksson

Född

1720-11-30

Födelselän

D

Grad

Ingen grad angiven

Antagen

1742-09-11

Avsked

1746-02-17

Tjänsteår

3

Källor

Evert Wahlbergs arkiv.

Fler knektar