< Tillbaka <
Info om rote

Gredby

Torp

Torpnummer

SR-00-0848

Rote

Gredby

Rotegård 1

Gredby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Gredby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Swahlinge

Mantal 3

1/2

Rivet

X

Socken

Fors - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 769, år 1688 — 770 och from år 1710 –848

Rotens sammansättning år 1686:
Gredby — Anders Larsson 1 Mantal. Huvudrote
Gredby — Erich Nilsson 1 Mantal. Hjälprote
Swahlinge — Anders Olsson 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Gredby — Rådman Edbom 1 Mantal. Huvudrote
Gredby — Öjman 1 Mantal. Hjälprote
Swahlinge — 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet

Roten vacant 1746-02-17 — 1749-05-02

Roten anslagen till Regementsmusiken 1822-12-01 — 1832-12-31
Roten indragen till Gevärshantverkare 1833-01-10 — 1901 ?

Soldater vid detta torp