< Tillbaka <
Info om knekten

Johan ALSBECK

Sedan 1705 tjänade han vid överste von der Noths reg:te, där han 1706-10-07 blev rustmästare, 1707 furir och 1708 möjligen förare samt kvarstod där ännu 1709 i juni, vilket år han blev förare vid S.R., med vilket han bevistade slaget vid Helsingborg. 1710-07-11 befordrades han till fältväbel, följde reg:tet till Pommern och deltog i Stralsunds belägring samt blev fänrik 1711-12-29.
Alsbeck bevistade slaget vid Gadebusch 1712, blev fången vid Tönningen 1713 och förd till Danmark, varifrån han 1714 flydde till Sverige samt deltog i fälttåget i Roslagen. Blev kaptenlöjt. 1718-07-26, bevistade fälttåget i Norge s.å. och deltog därunder i belägringen av Fredrikshald. Regementschefen gav honom s.å. det vitsordet att vara en “god och skicklig officer”.
Han bevistade striden vid Södra Stäket 1719, tog avsked 1720 och var död 1724, då hans änka omtalas som boende i Ballersta i Halla socken i Södermanland.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ALSBECK

Förnamn

Johan

Patronymik

Eliasson

Född

1692-11-30

Födelseort

Stockholm

Födelselän

A

Död

1723-11-30

Ålder

31

Grad

Kaptenslöjtnant

Antagen

1709-12-04

Avsked

1720-09-03

Tjänsteår

10

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar