< Tillbaka <
Info om knekten

Johan Adolf WIGELSTIERNA

Efter att hava varit volontär, blev Wigelstierna rustmästare vid Livgardet 1788, page hos hertiginnan av Södermanland samt avlade off.-examen 1798. Han blev s.å. kornett vid Södra skånska kavallerireg:tet och därifrån fänrik utan lön vid S.R. 1802 och blev i följd av att han natten mellan 1. och 2. januari 1803 överföll med skällsord och hotelser en brandvakt i Stockholm, arresterad av brandvakten och förd till dess vakt samt därifrån till högvakten och där insatt i förvar med anledning av att han mot förbud var civilklädd. Som försvar angav han att han samma kväll ankommit till huvudstaden.
Wigelstierna erhöll order att begiva sig till sin reg:tschef och befallde K. M:t i nåder, “att nämnda fänrik ej får vistas utom reg:tets stånd” förr än reg:tschefen fann att hans uppförande blev sådant, att frihet kunde lämnas honom. Han erhöll avsked 1803, blev löjt. och adjut. vid Älvsborgs lantvärn.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

WIGELSTIERNA

Förnamn

Johan Adolf

Född

1772-07-11

Födelselän

D

Död

1848-01-05

Ålder

75

Dödsort

Hablingbo Sn

Dödslän

I

Grad

Fänrik

Antagen

1802-04-29

Avsked

1803-06-08

Tjänsteår

1

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar