< Tillbaka <
Info om knekten

Jakob MÖRNER af MORLANDA

Efter att hava blivit musketerare vid Livgardet 1713, blev friherre Mörner därstädes förare, sergeant, fänrik m m. Han befordrades till kapten och kompanichef samt bevistade finska kriget 1741-1742 och expeditionen till Åland 1743. Han utnämndes till R.S.O., befordrades till överstelöjt. vid S.R. 1749, bevistade riksdagen 1751 i reg:tschefens ställe och avled 1756 på sin egendom Eneboga.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

MÖRNER af MORLANDA

Förnamn

Jakob

Född

1695-08-18

Död

1756-10-06

Ålder

61

Dödsort

Eneboga, Lilla Malma

Dödslän

D

Grad

Överstelöjtnant

Antagen

1749-05-09

Avsked

1756-10-06

Tjänsteår

7

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar