< Tillbaka <
Info om knekten

Jakob LUND

Innan Lund antogs vid S.R., hade han tjänat i åtta år. Vid S.R. blev han sergeant s.å., bevistade slaget vid Hälsingborg 1710 och befordrades i maj till fältväbel. År 1712 blev han fänrik samt deltog i slaget vid Gadebusch. Vid Tönningen blev han fången och förd till Holstein, varifrån han flydde. Hemkommen deltog han i fälttågen i Roslagen, och reg:tschefen gav 1715 honom det vitsordet att vara en “stadig, flitig och beskedlig officer”.
Han bevistade båda fälttågen i Norge 1716 och 1718, vilket senare år han fick det berömmet att “förstå sin tjänst”. Året därpå deltog han i striden vid Södra Stäket, befordrades 1721 till löjt., omtalas 1722 som sjuklig och till åren kommen, erhöll 1723 fältväbels indelning och var 1728 i september skild från tjänsten samt stod under åtal för generalkrigsrätt.
Lund begärde 1730 om avsked med anledning av tilltagande ålder och stora fattigdom. Han beviljades 1731 för sin “stora uselhet” underhåll av krigsmanshusmedel och fick 50 daler silvermynt samt erhöll avsked s.å.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

LUND

Förnamn

Jakob

Född

1686-11-30

Födelseort

Uppsala

Födelselän

C

Grad

Löjtnant

Antagen

1709-10-22

Avsked

1731-03-18

Tjänsteår

21

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar