< Tillbaka <
Info om knekten

Isak BREHMER

Efter många olika uppdrag utomlands blev han fältväbel med rustmästareindelning vid S.R. 1773, erhöll sergeants indelning 1776-04-16 och blev adjut. vid reg:tets art. s.å.
Erhöll 1780 tillstånd att låta trycka de av honom gjorda översättningarna av Belidors “Nouveau Cours Mathematique à l´usage de l´Artillerie et du Genie” samt “Oeuvres diverses de Monsieur Belidor, concernant l´Artilleri et le Genie”. Han skänkte 1785 och 1788 en mindre samling böcker till reg:tet militärakademie.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

BREHMER

Förnamn

Isak

Född

1739-03-12

Födelseort

Västerås

Födelselän

U

Död

1788-05-24

Ålder

49

Dödsort

Stora Boda, Björkvik

Dödslän

D

Grad

Fältväbel

Antagen

1773-08-09

Avsked

1788-05-24

Tjänsteår

14

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar