< Tillbaka <
Info om knekten

Henrik von WEGNER

År 1701 kom von Wegner i fransk tjänst och 1705 i svenska rikets tjänst. Han deltog i marschen till Polen 1710 och blev 1711 fången i Preussen av ryssarna.
Efter att 1715 kommit ur fångenskapen, tog han tjänst hos konung Stanislaus i Zweibrücken samt anlände till Sverige med general Poniatowski 1718, blev kaptenlöjt. vid Smålands reg:te och bevistade fälttåget i Norge 1718. På “vederbörandes” order blev han kapten med oindelt lön vid S.R.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

WEGNER

Förnamn

Henrik von

Född

1681-11-30

Födelseort

Riga

Grad

Kapten

Antagen

1719-08-22

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar