< Tillbaka <
Info om knekten

Henrik Vilhelm BLOMSTEDT

Blomstedt kom till S.R. som minderårig volontär 1792, blev sergeant i reg:tet 1804 och fänrik 1805. Han var 1807 arbetskommenderad till Södertälje kanal för bevakning över där förlagda franska krigsfångar. Vidare bevistade han 1808 års fälttåg i Norge och följde år 1809 reg:tet till Åland. Under reträtten från Åland blev han i mars månad tillfångatagen vid Signildsskär men var utväxlad i augusti. Han deltog även i striderna vid Säfvar och Ratan, deltog i 1813-1814 års krig i Tyskland och var därunder kommenderad på kanonslupar.
År 1824 befordrades Blomstedt till kapten och chef för Gripsholms kompani, 1837 till major vid reg:tet med tjänstebrev och erhöll avsked med tillstånd att som överstelöjt. kvarstå i armén.
Enligt hans testamente av 1861 och 1873 tillföll 3 000 kronor Södermanlands reg:te i och för upprättande av en pensionsfond för “mest behöfvande, tjänande soldater” vid Livkompaniet och Gripsholms kompani.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

BLOMSTEDT

Förnamn

Henrik Vilhelm

Född

1786-05-27

Födelseort

Karlskrona

Födelselän

K

Död

1874-11-30

Ålder

88

Dödsort

Mariefred

Dödslän

D

Grad

Major

Antagen

1792-12-29

Avsked

1842-04-20

Tjänsteår

49

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar